ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EMIL GÂRLEANU” BĂRĂGANU.

SCURT ISTORIC

Satul Osman-Faca, actualmente Bărăganu, s-a format în urma colonizării, prin improprietărirea cu
pământ a unor familii venite din alte zone ale țării, dupa războiul de independență din 1877; coloniștii s-au alăturat turcilor, tătarilor și bulgarilor care se aflau deja aici.

O situație similară a avut-o și satul Lanurile, așezare atestată sub denumirile de Ghiaur-Suiuciuk și Ebikioi .

După primul razboi mondial cele două localități formau împreună comuna Bărăganu cu primaria în satul Bărăganu, moment în care încep sa fie menționate în documente cu denumirile actuale. Începând cu anul 1968 satele au fost separate administrativ, după care, până în 2003 au aparținut comunei Mereni, iar după aceasta dată, se revine la forma de organizare administrativă anterioară.

 

SCOALA BARAGANU / SCURT ISTORIC

În anul 1890 a fost ridicată o școala cu doar două săli de clasă și cu două camere de locuit în spate, pentru învățător. Alături de școala pentru copiii români, funcționa și o școală turcă, în localul geamiei, unde învățător era hogea. Școala româna a funcționat în paralel cu școala turcă până în anul 1958 când tătarilor nu li s-a mai permis să folosească limba maternă, iar elevii tătari și turci au învățat alături de elevii români.      

Odată cu creșterea demografică, în jurul anului 1950 se construiește în centrul comunei o școala cu patru săli de clasă, unde elevii învățau în două schimburi.

Începând cu 01.09.2005 Școala cu clasele I-VIII Bărăganu se reorganizează ca instituție publică cu personalitate juridică prin absorbția: Școlii cu clasele I-VIII Lanurile, a Grădiniței cu Orar Normal Bărăganu și a Grădiniței cu Orar Normal Lanurile.

Instituția publică nou inființată își schimbă denumirea în Școala cu clasele I-VIII ”Emil Gârleanu” Bărăganu, aceasta având organe de conducere proprii și patrimoniu propriu.

Începând cu anul școlar 2005-2006, ca urmare a scăderii numerice a populației școlare și a politicii naționale de desfașurare în condiții optime a procesului educațional, clasele de gimnaziu de la Școala cu clasele I-VIII Lanurile sunt comasate cu cele de la Școala cu clasele I-VIII Baraganu.  Începând cu aceeași dată, școala din localitatea Lanurile își schimbă denumirea în Școala cu clasele I-IV Lanurile și începând cu anul școlar 2012-2013, unitatea de învățământ se va numi Școala Primară Nr. 1 Lanurile.

În anul 2007, dupa 57 de ani, vechiul sediu al școlii din Bărăganu este demolat și în locul lui se construiește o școală modernă, cu patru săli de clasă și două laboratoare, a cărei inaugurarea a avut loc în septembrie 2008 .

Începând cu anul școlar 2012-2013, unitatea de învățământ se va numi Școala Gimnazială ”Emil Gârleanu” Bărăganu.

În comuna Bărăganu funcționează și două grădinițe: Grădinița cu Program Normal Bărăganu, inaugurată în septembrie 2016, construită din fonduri europene dar și cu contribuția Consiliului Local Bărăganu și Grădinița cu Program Normal Lanurile, reabilitată în anul 2014.

Ambele grădinițe funcționează cu câte o grupă de preșcolari.


GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂGANU
Unitate școlară structură
Strada General Candiano Popescu  Nr.267A

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL LANURILE
Unitate școlară structură
Strada Libertății Nr.235
Localitatea Lanurile